Enjoy Shopping with us

Dung dịch xà phòng rửa tay GMP 190C HL Cherry

Dung dịch xà phòng rửa tay GMP 190C HL Cherry
GMP 190C HL CHERRY là xà phòng rửa tay hương đào, có mùi dễ chịu. được sử dụng rộng rãi trong các khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, trường học.      Xem thêm
Hóa Chất Khách Sạn Nhà Hàng Hóa Chất Vệ Sinh Công Nghiệp Sản Phẩm Gia Dụng Sản phẩm vệ sinh bếp, nhà hàng Housekeeping chemicals

Nước rửa tay hương táo Goodmaid PRO GMP 190G HL

Nước rửa tay hương táo Goodmaid PRO GMP 190G HL
GMP 190G HL Green Fresh  là xà phòng rửa tay hương táo, có mùi dễ chịu. được sử dụng rộng rãi trong các khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, trường học.    Xem thêm
Dòng sản phẩm tiêu dùng Hóa Chất Khách Sạn Nhà Hàng Hóa Chất Vệ Sinh Công Nghiệp Sản Phẩm Gia Dụng Hóa chất vệ sinh khu vực bếp Hóa chất buồng phòng khách sạn